Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Memoria do Proxecto

Anteproxecto constructivo e de explotación

Aquí poderá atopar os documentos asociados a redacción do Anteproxecto constructivo e de explotación mediante concesión de obra pública, dunha Escola Hoteleira-Termal no Concello de Verín no marco do Proxecto EURO-REXIÓN TERMAL E DA AUGA, integrado no Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007- 2013 (POCTEP) cofinanciado nun 75% con Fondos FEDER da UNIÓN EUROPEA

Estudio de viabilidade

A hora de abordar a elaboración deste estudio de viabilidade tivéronse en conta o ámbito deste proxecto e o seu destinatario, de modo que se plantexa como unha ferramenta que permita a Deputación Provincial de Ourense, como xefe de fila, e o resto dos socios do Proxecto EURO-REXIÓN TERMAL E DA AUGA a posterior licitación da construcción e explotación da futura Escola Hoteleira Termal.

Documentos asociados

Outros documentos

Aquí encontrará o código técnico e outras regulamentacións as que se acolle a redacción do Anteproxecto constructivo e de explotación da Escola Hosteleira-Termal.

Ruta Termal e da Auga da Euro-Rexión Verín-Chaves

ACONDICIONAMIENTO DA RUTA TERMAL E DA AGUA DA EURO-REXIÓN VERÍN-CHAVES. TRAMO: VERÍN-FECES DE ABAIXO.

Memoria

 

Prego de condicións

 

Estudio de seguridade e saúde